Condicions d’ús i política de privacitat

1) DADES IDENTIFICATIVES:
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: L’empresa titular de www.frauadvocats.com (d’ara endavant, el Site) és SEBASTIÀ FRAU I GAIÀ, amb domicili en Pere Dezcallar i Net, 13 8º 4a, 07003 Palma de Mallorca – Illes Balears, amb nombre de C.I.F: 42946564k (d’ara endavant, SEBASTIA FRAU).

2) USUARIS:
L’accés i/o ús dels portals de SEBASTIA FRAU atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

3) ÚS DEL PORTAL I INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS als FITXERS DE SEBASTIA FRAU:
el Site de SEBASTIA FRAU proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a SEBASTIA FRAU o als seus llicenciadors, als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. De conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals facilitades per l’Usuari a través dels llocs web accessibles mitjançant els noms de domini frauadvocats.com i els seus respectius subdominis (d’ara endavant, denominats indistintament “Site”), seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de SEBASTIA FRAU per a les següents finalitats: (a) possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l’Usuari i atendre les seves peticions d’informació, (b) mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i notícies de SEBASTIA FRAU. L’Usuari pot sol·licitar en qualsevol moment no rebre més comunicacions d’aquest tipus enviant un correu electrònic dirigit a info@frauadvocats.com.

4) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
SEBASTIA FRAU per si mateix o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SEBASTIA FRAU o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SEBASTIA FRAU. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SEBASTIA FRAU. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

5) COMUNICACIONS DE DADES EFECTUADES PEL PROPI USUARI:
L’Usuari sap i accepta que en utilitzar alguns dels serveis oferts per SEBASTIA FRAU en el Lloc web, les seves dades personals es mostraran en el mateix podent ser visualitzades per altres usuaris del Lloc web. Aquest és el cas dels comentaris efectuats en la secció bloc, on el nom de l’Usuari es farà públic al costat del corresponent comentari. L’Usuari no ha de facilitar a través del Lloc web dades personals relatives a terceres persones. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a SEBASTIA FRAU davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de l’haver de descrit en aquest paràgraf.

6) EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD:
En la medida permitida por ley aplicable, SEBASTIA FRAU no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

7) MODIFICACIONS:
SEBASTIA FRAU es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la seva Site.

8) OCUPACIÓ DE COOKIES:
SEBASTIA FRAU podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI pel seu Site. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per SEBASTIA FRAU, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.

9) ENLLAÇOS:
En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, SEBASTIA FRAU no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas SEBASTIA FRAU assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

10) MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:
SEBASTIA FRAU podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

11) LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:
La relació entre SEBASTIA FRAU i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Palma de Mallorca. Els serveis de SEBASTIA FRAU són oferts en l’àmbit territorial d’Espanya